تور استانبول 7روزه

آسا🪐
👒*استانبول7 روزه *👒

11 آبان ماه


3*REYDEL 5.670
3*GORUR 6.060
3* EFES TAKSIM 6.180
3* MONOPOL &BRISTOL TAKSIM 6.570
4*BIRBEY 6.670
4*CUMBALI PLAZA 6.850
4*ATRO & ASSOS 6.950
4*PERA ROSE TAKSIM 6.960
4*DORA 6.980
4*TULIP CITY 7.150
4*LION TAKSIM &CITY CENTER TAKSIM 7.670
4*CARTOON TAKSIM 7.890
4*FERONYA TAKSIM 8.570
4*RIVA TAKSIM 8.860
4*SEMINAL TAKSIM 9.150
4*TITANIC CITY TAKSIM 11.030
4*METROPOLITAN TAKSIM&GREEN PARK TAKSIM 9.170
4*NIPPON TAKSIM 9.860
4*AVANTGARDE TAKSIM VA GRAND OZTANIC 10.150
4* OCCIDENTAL TAKSIM(LARES PARK) 11.090

💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️
✈️🔺تلفن:
07632213101
09917058004
09917058002
‎✈️🔺

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه