تور استانبول 5روزه ویژه تعطیلات مهر

تور استانبول 5روزه ویژه تعطیلات مهر

آسا🪐
*استانبول5 روزه *

ویژه تعطیلات مهر ماه
تاریخ 10 مهر

⭐️⭐️⭐️
3*REYDEL 5.650.000
3*GORUR 6.160.000
3*TOP SULTAN 6.480.000
3* BIROL TAKSIM 6.480.000
3*MONOPOL TAKSIM 6.590.000
⭐️⭐️⭐️⭐️
4*CUMBALI PLAZA 6.610.000
4*ATRO & ASSOS 6.870.000
4*PERA ROSE TAKSIM 6.880.000
4*DORA. 6.830.000
4*LION TAKSIM 7.180.000
4*GRAND STAR 7.170.000
4*TULIP CITY TAKSIM 7.000.000
4*TAXIM EXPRESS &GRAND HALIC 7.490.000
4*NOVA PLAZA PARK TAKSIM 7.580.000
4*FERONYA TAKSIM 7.820.000
4*RIVA TAKSIM 7.940.000
4*METROPOLITAN TAKSIM&GREEN PARK TAKSIM 8.060.000
4*NIPPON TAKSIM 8.730.000

💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️
✈️🔺تلفن:
07632213101
09917058004
09917058002
‎✈️🔺

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه