تور 3شب و 4روز استانبول

آینده سفر آسیا
📌📌📌*تور استانبول *📌📌📌

ویژه کنسرت

**3شب و 4 روز**

پرواز صبح به شب
16شهریور و 17شهریور


🎀4*...atro...۷.۵۰۰.۰۰۰
🎀4*mim nistansi...۷.۷۵۰.۰۰۰
🎀4*...grand star taksim....۸.۱۹۰.۰۰۰
🎀4*....taksim experss....۸.۵۰۰.۰۰۰
🎀4*...feronya taksim...۸.۶۰۰.۰۰۰
🎀4*.......avantgard taksim....۹.۳۹۰.۰۰۰
🎀4*...golden age......۹.۵۹۰.۰۰۰
🎀4*taitanc city....۹.۸۹۰.۰۰۰

💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️
✈️🔺تلفن:
07632213101
09917058004
09917058002

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه