تور استانبول6روزه

آینده سفر آسیا
 
استانبول ۶ روزه
۴ تیر ماه

3*REYDEL VA GORUR ۵.۱۹۰
3*HERTON VA ABISSO ۵.۵۰۰
3*BIROL TAKSIM ۵.۷۹۰
3* LIVASUIT TAKSIM ۵.۸۰۰
3*PALMYE TAKSIM ۵.۸۰۰
3*ELAN TAKSIM ۵.۹۹۰
4*DEPENDENT TAKSIM ۵.۹۶۰
4* TULIP CITY TAKSIM ۶.۰۵۰
4*8ISTABUL TAKSIM ۶.۴۵۰
4*TAXIM EXPRESS ۶.۴۵۰
4*GRAND STAR TAKSIM ۶.۴۶۰
4*CITY CENTER TAKSIM ۶.۵۲۰
4*CARTOON TAKSIM ۶.۵۹۰
4*NOVA PLAZA TAKSIM ۶.۸۹۰
4*FERONYA TAKSIM ۶.۷۹۰
4*GRAND HALIC VA INNTEL TAKSIM ۶.۷۹۰
4*GREEN PARK TAKSIM ۷.۱۲۰
4*GRAND OZTANIC VA GOLDEN AGE ۷.۶۲۰
4*RIVA TAKSIM ۷.۴۱۰
4*TITANIC CITY ۸.۰۵۰
5*THE PEAK ۷.۴۵۰
5*HOLIDAY INN SISLI ۸.۰۰۰
5*SHERATON CITY CENTER ۹.۱۷۰

💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️
✈️🔺تلفن:
07632213101
09917058004
09917058002
‎✈️🔺 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه