تور 6روزه ارمنستان زمینی* جشن آب پاشان

تور 6روزه ارمنستان زمینی* جشن آب پاشان

آینده سفر آسیا

تور ۶ روزه زمینی ارمنستان⚜
ویژه جشن وارداوار ( آب پاشان)

تاریخ رفت۱۷ تیر
تاریخ برگشت۲۱ تیر ماه

✔️هتل رجینه ۳* ۳.۰۵۰ ت
✔️هتل نایری ۴ * ۳.۱۵۰ ت
✔️هتل ویلیج پارک ۴* ۳.۳۵۰ ت
✔️هتل رویال پلازا ۴* ۳.۴۵۰ ت
✔️هتل متروپل ۴* ۳.۵۵۰ ت
✔️هتل هرازدان ۴ * ۳.۶۵۰ت
💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️
✈️🔺تلفن:
07632213101
09917058004
09917058002

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه