تور 4روزه کیش ویژه عید سعید فطر

تور 4روزه کیش ویژه عید سعید فطر

* 🔆آینده سفر آسیا🔆 *

🚤تور جزیره کیش ویژه عید سعید فطر ۴روزه🚤

🟩از بندرعباس
🗓️رفت: ۲۲ اردیبهشت
🗓️برگشت: ۲۵ اردیبهشت

🏨⭐⭐⭐تعطیلات ۱.۴۱۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐گاردنیا با نهار ۱.۴۷۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐⭐ آرامیس ۱.۵۶۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐⭐⭐ بین المللی کیش ۱.۶۸۰.۰۰۰

🟥از شیراز
🗓️رفت: ۲۲ اردیبهشت
🗓️برگشت: ۲۵ اردیبهشت

🏨⭐⭐⭐ تعطیلات ۱.۴۸۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐ گاردنیا با نهار ۱.۵۴۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐⭐ آرامیس ۱.۶۳۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐⭐⭐ بین المللی کیش ۱.۷۵۰.۰۰۰

🟧از تهران
🗓️رفت: ۲۲ اردیبهشت
🗓️برگشت: ۲۵ اردیبهشت

🏨⭐⭐⭐ تعطیلات ۲.۱۰۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐ گاردنیا با نهار ۲.۱۶۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐⭐ آرامیس ۲.۲۵۰.۰۰۰
🏨⭐⭐⭐⭐⭐ بین المللی کیش ۲.۳۷۰.۰۰۰
💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️
✈️🔺تلفن:
07632213101
09917058004
09917058002

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه