تور مارماریس نوروز 1400

 
 تاریخ رفت: 29 اسفند / 30 اسفند / 1 فروردین / 6 فروردین / 7 فروردین / 8 فروردین
پرواز سان اکسپرس با تست pcr رایگان 
 هتل  خدمات
قیمت دو تخته 
 قیمت یک تخته کودک 6 تا 12   کودک کمتر از 6
 PINETA CLUB
 ★★★★ALL  13,995,000  14,995,000  11,995,000  10,995,000
 PINETA DELUXE
 ★★★★ALL
 14,595,000  15,595,000  11,995,000  10,995,000
 GREEN NATURE RESORT
 ★★★★★ALL
 15,995,000  16,995,000  12,595,000  10,995,000
 GRAND IDEAL PREMIUM
 ★★★★★ALL
 15,995,000  16,995,000  12,595,000  10,995,000
 BLUE BAY PLATINIUM
 ★★★★★ALL
 16,995,000  17,995,000  13,095,000  10,995,000
 LALILA BLUE
 ★★★★★ALL
 17,595,000  16,595,000
 12,995,000  10,995,000
 IDEAL PRIME BEACH
 ★★★★★ALL
 17,995,000  17,595,000
 13,595,000  10,995,000
 ELEGANCE  ★★★★★ALL
 18,595,000  18,595,000  13,595,000  10,995,000
 CLUB TURBAN
 ★★★★UALL
 18,995,000  19,995,000  13,995,000  10,995,000
 GREEN NATURE DIAMOND
 ★★★★★ALL
 19,595,000  19,995,000  13,995,000  10,995,000
 آینده سفر آسیا

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه