تور عمان 7شب و 8روز نوروز 1400

تور عمان 7شب و 8روز نوروز 1400

⚡*آینده سفر آسیا *⚡

🔶🔹تور عمان ۷شب نوروز ۱۴۰۰🔹🔶

🟣از بندر
🗓️رفت:۱فروردین
Al Bahjah Hotel⭐⭐⭐ 9.850.000
Ramee Cuestline Qurum⭐⭐⭐10.900.000
Ibis Muscat Hotel⭐⭐⭐11.500.000
Golden dasis⭐⭐⭐11.600.000
Al Maha International⭐⭐⭐⭐10.550.000
Best Western premier⭐⭐⭐⭐10.990.000
Holiday Inn Al Madinah⭐⭐⭐⭐11.880.000
Sheraton Oman Hotel⭐⭐⭐⭐⭐15.590.000

🟢از شیراز
Al Bahjah Hotel⭐⭐⭐ 9.850.000
Ramee Cuestline Qurum⭐⭐⭐10.900.000
Ibis Muscat Hotel⭐⭐⭐11.500.000
Golden dasis⭐⭐⭐11.600.000
Al Maha International⭐⭐⭐⭐10.550.000
Best Western premier⭐⭐⭐⭐10.990.000
Holiday Inn Al Madinah⭐⭐⭐⭐11.850.000
Sheraton Oman Hotel⭐⭐⭐⭐⭐15.590.000

🟡از تهران
Al Bahjah Hotel⭐⭐⭐ 11.790.000
Ramee Cuestline Qurum⭐⭐⭐12.800.000
Ibis Muscat Hotel⭐⭐⭐13.390.000
Golden dasis⭐⭐⭐13.590.000
Al Maha International⭐⭐⭐⭐12.560.000
Best Western premier⭐⭐⭐⭐13.100.000
Holiday Inn Al Madinah⭐⭐⭐⭐13.750.000
Sheraton Oman Hotel⭐⭐⭐⭐⭐17.490.000

🔰خدمات
1️⃣پرواز رفت و برگشت
2️⃣۷شب اقامت هتل با صبحانه
3️⃣بیمه مسافرتی  
 
 تامین کننده آینده سفر آسیا 
07632213101 
09917058004
09917058002 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه