تور کیش ویژه شب یلدا از شهرهای ایران

تور کیش ویژه شب یلدا از شهرهای ایران

⚡آینده سفر آسیا⚡

🏄‍♀️ تورهوائی کیش ویژه یلدا 🏄‍♀️
♦️♦️۳شب و ۴روز♦️♦️

🟢از بندرعباس
هتل⭐⭐⭐ آفتاب شرق ۱.۱۸۰
هتل⭐⭐⭐ گلدیس ۱.۱۶۰
هتل⭐⭐⭐تعطیلات ۱.۲۲۰
هتل⭐⭐⭐⭐ گامبرون ۱.۳۱۰
هتل⭐⭐⭐⭐سارا ۱.۳۶۰
هتل⭐⭐⭐⭐⭐پارمیس ۱.۶۸۰

🟣از شیراز
هتل⭐⭐⭐آفتاب شرق ۱.۲۵۰
هتل⭐⭐⭐گلدیس ۱.۲۷۰
هتل⭐⭐⭐تعطیلات ۱.۳۰۰
هتل⭐⭐⭐⭐گامبرون ۱.۴۰۰
هتل⭐⭐⭐⭐سارا ۱.۵۰۰
هتل⭐⭐⭐⭐⭐پارمیس ۱.۷۵۰

🟢از تهران
هتل⭐⭐⭐آفتاب شرق ۱.۴۱۰
هتل⭐⭐⭐گلدیس ۱.۴۳۰
هتل⭐⭐⭐تعطیلات ۱.۵۱۰
هتل⭐⭐⭐⭐گامبرون ۱.۵۶۰
هتل⭐⭐⭐⭐سارا ۱.۶۱۰
هتل⭐⭐⭐⭐⭐پارمیس ۱.۹۱۰

🔵از اصفهان
هتل⭐⭐⭐آفتاب شرق ۱.۵۸۰
هتل⭐⭐⭐گلدیس ۱.۶۳۰
هتل⭐⭐⭐تعطیلات ۱.۶۹۰
هتل⭐⭐⭐⭐گامبرون ۱.۷۴۰
هتل⭐⭐⭐⭐سارا ۱.۸۱۰
هتل⭐⭐⭐⭐⭐پارمیس ۲.۰۸۰

🟠از مشهد
هتل ⭐⭐⭐ آفتاب شرق ۱.۷۷۰
هتل ⭐⭐⭐ گلدیس ۱.۸۲۰
هتل ⭐⭐⭐ تعطیلات ۱.۸۹۰
هتل ⭐⭐⭐⭐ گامبرون ۱.۹۶۰
هتل ⭐⭐⭐⭐ سارا ۲.۱۱۰
هتل ⭐⭐⭐⭐⭐ پارمیس ۲.۲۷۰

❌نرخ پروازها شناور میباشد و براساس ارزونترین کلاس پروازی بسته شده❌


بندرعباس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-بعد از چهارراه فاطمیه شرکت مسافرتی آینده سفر آسیا
💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️
✈️🔺تلفن:
07632213101
09917058004
09917058002

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه