دوره مجازی مدیر فنی بند ب

دوره مجازی مدیر فنی بند ب

دوره مجازی مدیریت فنی بند ب

با اعطای مدرک از اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس

روزهای برگزاری : چهارشنبه تا جمعه 16 تا 20
نحوه برگزاری : غیر حضوری ثبت نام از سراسر کشور
اساتید صاحب نام و مورد تایید وزارت گردشگری کشور
ضبط جلسات کلاسی و ارائه فایل ضبط شده به دانشجویان 
----------
ثبت نام: آینده سفر آسیا
09917058002
 07632213101-3
 
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه