دوره مجازی خدمات مسافر فرودگاه

دوره مجازی خدمات مسافر فرودگاه

Basic Passenger Services

مدرس رسمی هواپیمایی کشوری: خانم دکتر سمیه ذاکر حقیقی

با اعطای مدرک مورد تایید هواپیمایی کشوری 

هزینه دوره :500.000 تومان 
مدت دوره : 30 ساعت
هدف دوره : ایجاد مهارت و دانش لازم در خصوص پروسه پذیرش مسافر ، کالای خطرناک، بار همراه مسافر ، بوردینگ، مسافران توان خواه و مسافران ویژه می باشد.
مخاطبین دوره : مدیران و کارمندان شرکتهای هواپیمایی ، مدیران کارمندان شرکتهای خدمات فرودگاهی ، پرسنلی که در واحد خدمات مسافر مشغول می باشند.
------------------
برگزار کننده آینده سفر آسیا
07632213101-3
بندرعباس - چهارراه فاطمیه 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه