تور هوایی پوکت 9 روزه

✨تور هوایی پوکت 9 روزه✨

📌آبان و آذر ماه

✈️سلام ایر 

36.220.000 JIPAPORN HILL3
37.900.000 ASHLEE PLAZA4
39.600.000

BAUMANRESIDENCE4

41.800.000 ANDAKIRA4
44.800.000 ROYAL PARADISE/THE MARINA4
47.400.000 THE GHARM5

41.800.000

FISHERMENS HARBOUR URBAN5
43.500.000 ANDAMAN EMBRACE5
50.400.000 THE NATURE

خدمات تور= پرواز سلام ایر تهران پوکت تهران. اقامت  هتل با صبحانه. ترانسفر فرودگاهی. ویزا تایلند. بیمه نامه مسافرتی

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

0991 705 8004                                         07632213101

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه