ويزا عربستان

 ويزاي عربستان

◾ويزاي عمره الكترونيك- قابل استفاده براي همه ايرانيان

◾مدت زمان صدور: يك هفته كاري غير قابل تمديد.

◾در صورت ريجكت كل هزينه عودت مي شود.

✔️مدارك لازم:

پاسپورت و عكس پرسنلي جديد

◾  مدت اعتبار ويزا عربستان 90 روز بوده و لازم به ذکر است

كه اين مدت از زمان صدور ويزا محاسبه مي شود و منوط  به تاريخ ورود مسافر نخواهد بود.

-----------------------------------------------------------------

                                          تلفن تماس 07632213101                           

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه