تور دبی از شیراز 4 شب و5 روز

تور دبی از شیراز 4 شب و5 روز

5NIGHT 4NIGHT 3NIGHT STAR HOTEL
19.300.000 17.800.000 16.300.000 3* Le paradise palace
19.700.000 18.200.000 16.600.000 3* NINE
20.900.000 19.000.000 17.200.000 4* PEARL SWISS
26.000.000 23.200.000 20.400.000
TOP *4
HYAT PLACE WASL
26.800.000 23.800.000 20.800.000 5* ASIANA GRAND
27.700.000 24.600.000 21.400.000 5* HYAT REGENCY
31.400.000 27.400.000 23.500.000
TOP *4
GEVORA

خدمات= ویزا. بلیط ایرعربیا. اقامت هتل با صبحانه

                ترانسفر رایگان رفت و برگشت                 

07632213101

09917058004

09917058002

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه