محدودیت سفر برای خانمهای باردار

محدودیت سفر برای خانمهای باردار

⚡آینده سفر آسیا⚡

#محدودیت سفر برای خانمهای باردار
 
✈️ایران ایر
* تا انتهای هفته ۲۸

✈️آسمان
*بارداری اول:انتهای هفته ۳۲
*بارداری دوم:انتهای هفته ۲۸

✈️ماهان
*بارداری اول:انتهای هفته ۳۶
*بارداری دوم:انتهای هفته ۳۲

✈️قشم ایر
*بارداری اول:انتهای هفته ۳۶
*بارداری دوم:انتهای هفته ۳۲


بندرعباس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-بعد از چهارراه فاطمیه شرکت مسافرتی آینده سفر آسیا
💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️💢✈️
✈️🔺تلفن:
07632213101
09917058004
09917058002
‎✈️🔺وبسایت:
Www.ASA747.ir
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه