عوارض خروج از کشور در سال 99 چقدر است؟
طبق لایحه بودجه سال 1399 عوارض خروج از کشور به شرح زیر است:
-برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور در سال  264 هزار تومان 
- برای سفر دوم هر مسافر ایرانی به خارج از کشور در سال   396 هزار تومان
-برای سفر سوم و بیشتر هر مسافر ایرانی به خارج از کشور در سال   528 هزار تومان 
 همچنین طبق تبصره زائرین اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معافند و درواقع زائرینی که از 14 شهریور تا 2 آبان از مرزهای زمینی کشور عراق خارج میشوند از پرداخت عوارض معافند. 

دوره های صدور بلیط چقدر طول میکشد؟
دوره های صدور بلیط دو دوره مقدماتی و پیشرفته است که هرکدام ده روز به طول می انجامد
دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه